Årsmøde 2019

 

15. januar 2019

på Landsbyen i Våbensted

 

 

 

Dagsorden ifølge DRK`s gældende regler. Ordinært møde starter kl. 19.00.

 

 

På valg er:

  • Anne Funch, Viceregionsleder (Ønsker ikke genvalg)
  • Conny Olsen, Kasserer (Ønsker ikke genvalg)
  • Derudover skal der findes en ny revisor og en ny revisorsuppleant

 

 

Ændringer i bestyrelsen:

3 personer er udtrådt af bestyrelsen.

Peter Rasmussen er derfor indtrådt som ordinær medlem af bestyrelsen, og er derfor ikke på valg i år.

 

På den baggrund mangler vi nu 4 bestyrelsesmedlemmer + 2 suplanter.

 

For at vi kan fortsætte som en selvstændig region, er det meget nødvendigt, at i bakker op.

Hvis vi ikke kan samle en fuldtallig bestyrelse, kan det få den konsekvens, at vores region må nedlægges.

 

Der er i skrivende stund ingen kandidater, der har meldt sig, så vi opfordre jer hermed til at melde jer på årsmødet.

 

 

Nye medlemmer:

 

Har du lyst til at prøve kræfter med- og være en del af foreningsarbjedet i DRK region Lolland Falster, så meld dit kandidatur til Regionens formand Anders Steffensen senest den 20. december 2018.

 

Forslag til kandidater, der ønsker at opstille til regionsledelsen, skal meddeles formand Anders Steffesen senest 20. december 2018. 

 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være regionsledelsen i hænde senest 14 dage før mødet.

 

Du kan kontakte Anders på telefon: 5131 8243 eller send en mail til: steff_anders@hotmail.com

 

 

Spisning:

Igen i år inviterer regionen vore medlemmer til at starte mødet med DAGENS RET INKL. EN DRIK.

Spisning starter kl.18.00.

 

Kaffe øl og vand kan købes under årsmødet.

 

TILMELDING TIL SPISNING SENEST DEN 8. JANUAR 2018 TIL ANNE FUNCH:

Tlf: 21483064  Mail:  anne.vega.funch@gmail.com

 

 

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster