Logo til forsiden nederst

Regionsledelsesmøde Lolland-Falster

Mandag d. 8. april 2019 kl. 19.00.

 

 

Afbud: Ingen afbud

 

Referat:

 

1.      Godkendelse af referat:

Referatet er godkendt og underskrevet

 

2.      Meddelelser fra regionslederen:

Godkendelse af referater fremadrettet: Kan godkendelse foregå uden underskrifter? Det tjekkes i forretningsordenen ved næste møde.

 

a.       Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

 

3.      Opfølgning på punkter fra sidste møde:

a.       Status overdragelse bankkonti: Da bestyrelsen er ændret underskrives der nye erklæringer.

 

4.      Meddelelser fra RKU:

Ingen meddelelser

 

5.      Nyt fra udvalg:

a.       Træningsudvalget

Der er lagt nye træningshold på hjemmesiden.

Pia, Frede og Anette deltager på instruktørkursus markprøve d. 13.-14. april som er en overbygning på basisinstruktøruddannelsen.

 

Bliver der unghundemesterskabstræning? Anders følger op.

 

b.      Markprøveudvalget

Uoff. WT d. 13. april er aflyst pga. manglende prøveleder og hjælpere.

Off. WT d. 25. maj på Søllestedgaard. Anders er prøveleder.

B-prøve d. 31. august på Søholt. Frede er prøveleder.

 

Egon har kontakt til Bindernæs Efterskole for at lave et samarbejde omkring hjælpere fra deres natur/jagtlinje til prøverne.

 

c.       Aktivitetsudvalget

Intet nyt

 

d.      Materialeudvalget

Der er indkøbt 2 ud af 5 signalpistoler. Der er restorder, så de sidste 3 afventer.

Hjælpergaver: Det undersøges om vi kan få en god pris på gaveæske med et par gode øl til en fornuftig pris. Desuden overvejes at købe dirigeringsdummyer som supplement til hjælpergave.

 

Anders indkøber flere dummyer til dummyskyderen.

 

6.      Økonomi:

Der gives en status på økonomi

 

7.      Retrieveren:

Udgår til næste møde, da deadline til næste blad er ultimo maj.

 

8.      Hjemmeside / Facebook:

Det fungerer fint at trænere og regionsledelse skriver til Bitten, når der skal lægges nyt indhold på hjemmesiden.

 

9.      Næste møde:

Flyttes til mandag d. 6. maj kl. 19 hos Frede

 

10.  Eventuelt:

 

 

Skulle du være forhindret i at deltage, så husk at melde afbud til den, der afholder mødet.

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster