Referat fra regionsledelsesmøde

den 05.12.18

 

 

 

Referat:

 

1 Nyt fra formanden:

Carina og Anette er ikke længere en del af regionsledelsen, da de ikke har bilagt deres stridigheder, hvilket vurderes at være til skade for regionen.

Peter er i stedet indtrådt i stedet for Carina.

Jan udtræder herefter af regionens ledelsen på baggrund af afgørelsen angående Anette og Carina.

 

1A Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

 

2 RKU:

Intet fra RKU

 

3 Nyt fra træningsudvalget:

Jagttræning. Der skal formuleres et indlæg til hjemmesiden. Frede ser på dette. 

 

Der er ikke fundet ekstern træner til vinderklasseholdet.

 

Tilmelding til holdene skal åbnes 1. januar og lukkes 1. februar.

 

Anette og Per skal opdatere hjemmesiden.

 

4 Nyt fra prøveudvalget:

I næste retriever blad kommer der et overblik over næste års prøver

 

Der mangler prøveledere til prøverne.

 

5 Nyt fra aktivitetsudvalget:

Anne gennemgår referat fra aktivitetsudvalgsmøde i kommunen:

Problemer med hunde der er løse i grusgraven. NCC er kontaktet, og der er ikke givet tilladelse til træning i NCC’s område. NCC kan ikke bestemme at der gerne må trænes. Det er nu indskærpet at man skal undgå træning i junli måned hvor fugle yngler.

 

Området kan fortsat bookes til hundetræning (hundetræningsområdet).

 

Vi har fortsat kun tilladelse til 1 årlig prøve i grusgraven. Der kan gives særlige tilladelser til at afholde prøver med skud. Umiddelbart gælder dette fortsat kun hundetræningsområdet. Anne kontakter kommunen for at høre om dette er en fejl.

 

Kommunen ønsker at lave et hundeskovs område til løse hunde. Dette er der fra Anne har sagt det ikke ønskes med et indhegnet område til hundetræning, da det begrænser os i træningen.

Der ønskes, at kommunen laver skilte til brug, når man låner grusgraven.

 

6 Materiale:

Der er kommet fasaner 100 stk. ekstra.

221 fasaner i alt.

126 duer tilbage. Der er sorteret og reduceret kraftigt, pga. mange små stk.

 

Der er meget få bolde med snor tilbage. Anders har taget til prøver – som hjælperdummy’er.

De forskellige typer dummyer og bolde må gerne bruges som hjælperdummyer, men når man melder tilbage til Conny hvad der er blevet brugt, skal der præciseres hvad der er taget/givet væk.

 

Conny undersøger nærmere om det kan fremgå af regnskabet, hvor de manglende dummyer kunne være.

 

Der ønskes at der opsættes et skab i skuret på Slemminge skole med lås som kun er regionens. Således at der kan opbevares ting der.

 

7 Økonomi:

Conny orientere.

 

8 Meddelelser til retrieveren:

Der ventes til årsmødet.

 

9 Hjemmeside:

Der skal laves reminder om årsmødet på hjemmesiden og facebook

 

10 Næste møde:

Mødes kort inden årsmødet

 

11 Evt.:

-           

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster