Logo til forsiden nederst

 

Regionsledelsesmøde Lolland-Falster

Onsdag d. 11. december 2019 kl. 19.00.

 

 

Referat:

 

1.      Godkendelse af referat:

-          Godkendt

 

2.      Meddelelser fra regionslederen:

-        Ingen kandidatur til regionsledelsen endnu

-        Husk udvalgsberetninger inden d. 5. januar

 

3.      Opfølgning på punkter fra sidste møde:

a.       Status redesign logo og label

-           Vi bestiller 50 stk. Label

-           Filen med logo køber vi også

 

b.      Årsfest

-           Bitten sender invitation afsted

 

c.       Årshjul

-           Skabelon til årshjul fremlagt

 

4.      Meddelelser fra RKU:

-          Ingen meddelelser

 

5.      Nyt fra udvalg:

a.       Træningsudvalget

-           To trænere vil gerne sendes til markprøveinstruktøruddannelse

 

b.      Markprøveudvalget

-            Husk opmærksomhed på at skaffe nye terræner til både træning og prøve

-            Chesapeake har forespurgt om lån af terræn og prøveleder d. 21. 22. og 23. august til raceweekend.

Vi vil gerne hjælpe.  

 

c.       Aktivitetsudvalget

-Intet nyt

 

d.      Materialeudvalget

-Der er styr på det meste vildt. Der mangler ænder.

 

6.      Økonomi:

-          Status på økonomi

-          Budget for 2020

-          Afregning af trænere sættes op. 6 gange = 500 kr. 8 gange = 650 kr.

 

7.      Retrieveren:

-         Deadline kendes endnu ikke

 

8.      Hjemmeside / Facebook:

a.        Ny DRK-hjemmeside

b.        Husk træningshold på hjemmesiden. Ny hjemmeside forventes klar i januar, så tilmelding til

    træningshold kan måske foregå der.

 

9.      Næste møde:

    21/1-20 kl 17.30 i Våbensted

 

10.  Eventuelt:

 

Skulle du være forhindret i at deltage, så husk at melde afbud til den, der afholder mødet.

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster