Regionsledelsesmøde Lolland-Falster
onsdag d. 30. januar 2019 kl. 19.00.

 

 

Referat:

 

1. Godkendelse af referat:
Godkendelse af referat fra årsmødet 2019.

 

2. Meddelelser fra regionslederen:
Der kommer annonce i Sydfalster Nyt og Søndagsavisen i uge 5 omkring træningerne. Sydfalster Nyt er med pga. kombinationstilbud. Annoncering foregår først på året og omkring skuet. Annonceringen trækker medlemmer til bl.a. hvalpehold.

 

Informations- og dialogmøde omkring markprøver hos DRK markprøveudvalget d. 9. februar på Fyn. Regionen dækker udgifter og transport for en bilfuld. Anders og Frede deltager, og Anders fylder bilen op. Peter tjekker kalender.

 

Pia (træner) har netop haft sølvbryllup og regionen har givet gave. Regionen giver gave til bestyrelsen, trænere og terrænværter ved runde fødselsdage og andre store mærkedage.

 

a. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

 

3. Opfølgning på punkter fra sidste møde:
-

 

4. Meddelelser fra RKU:
Næste møde er d. 13. marts 2019. Anders deltager.

 

5. Nyt fra udvalg:
a. Træningsudvalget:
Lena Andreasen står for vindertræning med start 17. februar. Samme vilkår som sidst. Anders laver opslag på facebook. Basistræning har pt. kun 3 deltagere. Jagthundetræning som er det nye hold har pt. 7 deltagere og plads til mange flere.

 

b. Markprøveudvalget:
Der er ikke nogen der har budt ind på at være prøveleder på regionens fire prøver.
14.-15. september skal LF og Syd lave WT og hold WT sammen. Individuel WT d. 14. sept. for begynder, åben og vinder. Palle Ingemann er prøveleder. Hold WT d. 15. sept. kun for vinder. Lars Mejlby er prøveleder. Vi skal sørge for hjælpere.

c. Aktivitetsudvalget:
Der mangler terræn til skuet i august.

 

d. Materialeudvalget:
Der forefindes en materialeliste over en lang række af ting, men det overvejes at lave en komplet materialeliste.

 

6. Konstituering af udvalg:
Træningsudvalget:

Anders Steffensen (Udvalgsformand)
Karina Jensen

 

Markprøveudvalget:

Peter Rasmussen (Udvalgsformand)
Egon Nielsen

 

Aktivitetsudvalget:

Bitten M. Bendtsen (Udvalgsformand)

 

Materialeudvalget:

Frede Juul Hansen (Udvalgsformand)
Erik Nielsen

 

Udvalgsformanden har til opgave til næste møde at finde eksterne medlemmer til udvalget.

 

7. Økonomi:
-

 

8. Retrieveren:
Nyt til næste blad
- Konstituering af bestyrelsen
- C-prøve d. 24/3, terræn, prøveleder, klasser mm.
- Kommende arrangementer
- Se hjemmesiden for træningshold

 

9. Hjemmeside / Facebook:
Hjemmeside og Facebook slås sammen på hjemmesiden.
Per Lindsten står fortsat for hjemmesiden.
Anders tildeler administratorrettigheder på facebookgruppen til Bitten

 

På hjemmesiden skal fremadrettet kun stå navne på medlemmerne i udvalget og formanden med navn, mail og tlf.

 

Bestyrelsen står med navn, mail, tlf. og billede. Bitten sørger for nye billeder.

10. Næste møde
Afholdes d. 20. marts hos Bitten

 

a. Fastlægge møderække for 2019
20. marts 2019 hos Bitten
10. april 2019 hos Karina
8. maj 2019 hos Frede
12. juni 2019 hos Peter
11. september 2019 hos Egon
9. oktober 2019 hos Erik
13. november 2019 hos Anders
11. december 2019 hos Bitten

 

11. Eventuelt
Nyt træningsterræn? Alle er på udkig, og har man forespurgt et sted meldes det ind til kommende møde, så vi ikke er flere der spørger samme sted.

 

Referent Bitten Maria Bendtsen d. 30. januar 2019

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster