Logo til forsiden nederst

Regionsledelsesmøde Lolland-Falster

Mandag d. 17. juni 2019 kl. 19.00.

 

 

Referat:

 

1.      Godkendelse af referat:

Referatet er godkendt og underskrevet

 

2.      Meddelelser fra regionslederen:

Der er indkøbt ny pc. Den stjålne pc dækkes ikke af forsikringen.

 

Pia (træner) har fået adgang til at kunne booke de kommunale arealer fx grusgraven

 

Ingen indkomne forslag

 

3.      Opfølgning på punkter fra sidste møde:

a. Udkast til ny forretningsorden gennemgås

Forretningsorden er godkendt med små justeringer

 

b. Dual-diplom, regler og pointsystem gennemgås og revideres

Bitten reviderer og sender ud på mail til endelig godkendelse

 

4.      Meddelelser fra RKU:

Proces med hjemmesider er stadig i gang

 

5.      Nyt fra udvalg:

a. Træningsudvalget:

Trænermøde i slutningen af juni.

 

Unghundemesterskabstræningen er også tilbudt til Region Sydsjælland

 

Trænerbeviser skal fremadrettet udstedes og administreres af kassereren. På næste møde udarbejdes ny procedure.

 

Frede er indstillet som brugsprøvedommer sidste år, der er rykket for indstillingen.

 

b. Markprøveudvalget:

B-prøve d. 31. august. Planlægning er i fuld gang.

 

UDKAST til 2020 prøver:

·         14/3: Uoff. WT

·         25/4: C-prøve

·         23/5: WT

·         28/6: D-dag

·         29/8: B-prøve

 

c. Aktivitetsudvalget:

Hjælperdag d. 29. september. Trænerne bliver Lena og Lotte. Skal annonceres på hjemmeside og facebook.

 

D-dag: Tilmeldinger i fuld sving. Sponsor er fundet til D-dag.

 

d. Materialeudvalget:

Der er ansøgt om våbentilladelse på tre signalpistoler

 

Frede får overblik over hvilke skytter der skal have tilladelser

 

6.      Økonomi:

Status på økonomi

 

7.      Retrieveren:

Deadline 26. juli

 

Resultater og billeder fra D-dagen

 

Nye træningshold, se hjemmesiden

 

8.      Hjemmeside / Facebook:

Bitten har fået adgang til redigering på hjemmesiden

 

9.      Næste møde:

Onsdag d. 11. september hos Erik, Grimstrupvej 30, 4930 Maribo

 

Eventuelt:

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster