Logo til forsiden nederst

Regionsledelsesmøde Lolland-Falster

Mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.00.

 

 

Referat:

 

1.      Godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt og underskrevet

 

2.      Meddelelser fra regionslederen:

Ingen

 

3.      Opfølgning på punkter fra sidste møde:

Ny procedure for forretningsorden:

Det er besluttet at lave en forretningsorden. Punktet er drøftet og sekretær laver oplæg klar til næste møde d. 17/6

 

Træningsudvalget:

Unghundemesterskabstræning, Frede følger op

 

Indkøb af hjælpergaver:

Karina sørger for indkøb af nye hjælpergaver.

 

4.      Meddelelser fra RKU:

Der arbejdes stadig på de nye hjemmesider, drøftes på næste RKU møde hvor der nedsættes en arbejdsgruppe

 

5.      Nyt fra udvalg:

a. Træningsudvalget:

Trænerne har netop fået invitation til deltagelse i træningsweekend i juli.

 

Når træningssæsonen er slut laves en plan for efterårets træninger.

 

b. Markprøveudvalget:

Der skal fastlægges datoer for officielle prøver i 2020

 

c. Aktivitetsudvalget:

D-dag d. 30. juni: Nyt tiltag med barn/hund klasse afprøves.

 

Dual-diplom: Pointsystem. Det skal undersøges hvem der har eller kender til regler og pointsystem.

 

Skue: Aflyses pga. manglende tilslutning til afholdelse, meldes ud på web og facebook,

 

Hjælperdag d. 29. september:

 

Aktivitetsudvalget afholder hjælpertræning for årets hjælpere og trænere. Regionen bakker op også økonomisk.

 

d. Materialeudvalget:

Udvalget kigger på indkøb af hjælpergaver og sponsorpræmier til prøverne.

 

Vigtigt at prøveledere husker at rydde op efter sig og sætte tingene på plads

 

6.      Økonomi:

Klubbens pc er blevet stjålet i privat hjem. Der indkøbes en ny.

 

Status på økonomi:

 

7.      Retrieveren:

Resultater fra WT d. 25/5,

 

Skue aflyst, husk slette fra aktivitetsliste,

 

8.      Hjemmeside / Facebook:

Bitten får adgang til at lægge billeder og resultater på hjemmesiden.

 

Husk at få alle resultater på hjemmeside og facebook

 

9.      Næste møde:

17. juni kl. 19.00: Egon, Engestoftevej 104, Sakskøbing

 

10.    Eventuelt:

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster