Regionsledelsesmøde Lolland-Falster
onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19.00.

 

Mødet afholdtes hos: Bitten Maria Bendtsen

 

 

 

Afbud: Egon

 

Referat:


1. Godkendelse af referat
Godkendt og underskrevet

 

2. Meddelelser fra regionslederen:
- Peter er trådt ud af bestyrelsen pga. helbredsmæssige forhold. Erik indtræder i bestyrelsen og sidder året ud. Frede overtager markprøveudvalget.

 

- Medlemmer bliver bedt om at opdatere brugeroplysninger og ændre betalingsform.
Det skal gøres på DRKs hjemmeside.

 

- Ang. brug af våben til prøver. Det er indsatsen der er problemet. DRK har givet
dispensation til brug af signalpistoler ved prøver, indtil der er yderligere afklaring.

 

b. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

 

3. Opfølgning på punkter fra sidste møde:
Udvalgsformanden har til opgave at finde eksterne medlemmer
- Træningsudvalget: Pia Pedersen eksternt medlem
- Aktivitetsudvalget: Mette Hansen og Grete Christiansen er med som eksterne medlemmer

 

Underskrifter på referat fra december 2018
- Afventer næste møde

 

4. Meddelelser fra RKU:
- DRKs hjemmeside er forberedt til at regionerne kan få hjemmesider som undersider.
Det er ved at være klar. Formålet er at hjemmesiderne har samme udtryk. Der kan tilvælges forskellige moduler.
Det vil koste ca. 5.000 kr. for etablering og 83 kr. om måneden i vedligeholdelse.

Opmærksomhed på at det er besværligt for nye medlemmer eller ikke it-brugere at tilmelde til træninger, hvis det skal gøres, som man pt. gør på hundeweb.
Vi vil gerne være med, men det er et krav fra vores region, at det skal være brugervenligt også ved tilmelding til uoff. prøver og træninger. Og deltagerlister på både træninger og uoff. prøver skal være tilgængelige for alle.
Ønske om at kunne se en samlet kalender for uoff. prøver på en fælles regionskalender.

 

- Fremadrettet har DRK afskaffet bestikserien som præmie ved de off. prøver.

 

5. Nyt fra udvalg:
a. Træningsudvalget
- Der er nye hold på vej.

 

- Klubbens trænere har fået mulighed for at videreuddanne sig til basis- og åben instruktør. Pia, Anne, Conny, Anette og Frede ønsker at deltage. Det vides ikke om alle får en plads.

 

- Efter næste træningspas indkaldes trænerne til et møde for at planlægge efterårets træninger.

 

- Træningsweekend hos Betten og Ib. Regionen har tidligere sponsoreret halvdelen af deltagergebyret for klubbens trænere. Det fastholdes også i 2019.

 

b. Markprøveudvalget
- C-prøve d. 24. marts er udfordret på antallet af tilmeldinger. Det blev drøftet om der skal laves retningslinjer for min. af tilmeldinger.


- Uoff. WT d. 13. april mangler fortsat en prøveleder. Der er styr på terræn.

 

- Off. WT d. 25. maj er Anders prøveleder. Afholdes på Søllestedgård.

 

c. Aktivitetsudvalget
- Drøftelse af skue og D-dag. Begge arrangementer laves for at tilgodese bredden.

 

d. Materialeudvalget
- Der skal indkøbes signalpistoler til brug ved regionen prøver. Frede står for indkøb.

 

6. Økonomi:
- Der arbejdes stadig på kontooverdragelse til den nye kasserer.

 

7. Retrieveren:
- Reklame for nye træningshold

 

- Resultater fra C-prøven

 

8. Hjemmeside / Facebook:
- Bitten sender referatet til Per og evt. rettelser besluttet ved regionsmøderne.

 

- Udvalgene koordinerer selv med Per.

 

- Bitten opretter begivenheder på Facebook.

 

9. Næste møde:
- OBS!! Flyttet til mandag d. 8. april. Afholdes hos Karina

 

10. Lister og statistikker fra DRK:
- Hvilke lister og statistikker ønsker vi at modtage fra DRK og hvor ofte?
Vi ønsker:
- Nyt medlem, udmelding eller flytning af medlem til-fra vil vi gerne have en besked.
- Medlemsliste vil vi gerne have én gang om året inden årsmødet medio januar.
- Medlemsliste og tilkommende/afgående medlemmer skal sendes til regionslederen pt. Anders Steffensen

 

11. Overdragelse banken:
Alle har medbragt kopi af sygesikringsbevis og kørekort til det viderearbejde ift. overdragelse af konto.

 

12. Eventuelt:
Godkendelse af billeder / fotografering af nye hvis man ønsker det


Skulle du være forhindret i at deltage, så husk at melde afbud til den, der afholder mødet.

 

Ref. Bitten Maria Bendtsen

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster