Regionsledelsesmøde d. 7. november 2018 kl. 19.00.

Hos Conny

 

 

 

Referat.

 

Fravær: Carina og Peter.

 

Punkt  1: Referatet fra sidst godkendes og underskrives.

Referatet godkendt og underskrevet.

 

Punkt  2: Meddelelser fra regionslederen:

Anders startede mødet med at orientere om en kedelig sag. Hvad Anders troede var en bilagt strid, mellem to bestyrelsesmedlemmer, kører fortsat. Anders har fået information om, at det ene medlem har bagtalt det andet på en jagt, og snakken går i og uden for regionen. Anders har slået fast, at dette skal stoppe omgående, hvis medlemmet vil fortsætte i ledelsen. Intern strid skal løses internt.

 

Alle udvalgsformænd skal senest 7. januar indsende deres årsberetning til Anders.

 

Punkt  2 A: Behandling af indkomne forslag:

Intet.

 

Punkt  3: Meddelelser fra RKU:

Læs referatet på DRK`s Hjemmeside.

 

Punkt  4: Meddelelser fra Træningsudvalget:

Der er 1 træningspas tilbage på hvalpe- og lydighedsholdet.

Undersøger muligheden for at stille en brugsprøve på benene.

 

Annette orienterede fra træningsudvalgsmødet, hvor fremtidige hold var blevet drøftet. Vi har pt hvalp, lydighed/brugsprøve, basis 1 og basis 2, åben begynder, åben på vej mod vinder, og vinder.

 

Der mangler et mellemhold mellem åben begynder og på vej mod vinder.

 

Vi drøftede muligheden for at oprette et jagthundehold, for de kursister, der gerne vil have en god jagthund, men ikke ønsker at gå på prøver. Et sådan hold vil også frigive plads til nye førere med unge hunde, der gerne både vil dyrke prøver og gå på jagt. Som det er nu, er der efter først til mølle princippet mangel på plads. Regionen arbejder videre med ideen.

 

Conny orienterede om Dialogmødet med træningsudvalget i DRK afholdt på Fyn. Conny og Pia deltog fra os.

Der er pt. uddannet 90 trænere 27 på 1. hold og 63 på det efterfølgende. Holdet i år har kørt sideordnet i øst og vest Danmark. Næste år kommer der kun et hold og der er plads til 30 kursister.

DRK betaler 60 % og regionen 30 % af udgifterne. For regionen beløber det sig til ca. 2800kr pr. kursist. Referatet kommer sikket på DRK`s Hjemmeside.

 

Punkt  5: Meddelelser fra Prøveudvalget:

Frede vil gerne have prøvelederne på plads, til næste års prøver, meget snart. Prøveudvalget arbejder videre på at finde nye prøveledere.

 

Punkt  6: Meddelelser fra Aktivitetsudvalget:

Anne har årsmødet på plads, og det er sidste punkt i år.

 

Punkt  7: Meddelelser fra materialeudvalget:

Udvalget er ved at optælle vildt i fryserne. Samtidig sorteres vildtet i prøveegnet, træningsvildt og kasseret.

 

Punkt  8: Økonomi.

Conny redegjorde for økonomien.

 

Punkt 9: Nyt til Retrieveren:

Sidste oplysninger m.h.t Årsmødet. Træningsstart. Ønske om Glædelig Jul og Godt Nytår.

 

Punkt 10: Nyt til Hjemmesiden:

Hjemmesiden skal revideres. Tekster skal omskrives og overskueliggøres, noget skal fjernes, andet tilføjes.

 

Punkt 11: Næste møde:

Hos Carina 5. december.

 

Punkt 12: Eventuelt:

Frede spurgte om han var indstillet til uddannelsen som brugsprøvedommer. Det er han.

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster