Regionsledelsesmøde d. 10. oktober 2018 kl.19.00

Hos Peter

 

 

 

Referat.

Afbud: Anders (syg)

 

Punkt  1: Referatet fra sidst godkendes og underskrives:

Referatet godkendt og underskrevet.

 

Punkt  2: Meddelelser fra regionslederen:

Ingenting. Anders syg.

 

Anne forespurgte, i Anders fravær, om der var nogen, der ville tage til Fjelsted Kro 24. oktober til koordinationsmøde med træningsudvalget i DRK. Anne og Annette meldte sig og det meddeles Anders, der sørger for tilmelding til dagen.

 

Punkt 2a: Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag.

 

Punkt  3: Meddelelser fra RKU.

Ingen meddelelser. (Anders syg)

 

Punkt  4: Meddelelser fra træningsudvalget:

Hvalpe og lydighedsholdene er tilbudt 4 ekstra træningspas, da 6 gange er for lidt og hvilepausen bliver for lang, hvis vi stopper allerede i september. 10 hunde er tilmeldt.

Annette fortalte fra det nyligt afholdte trænermøde. Frede spurgte til, hvordan basisholdene skulle annonceres.  Spørgsmålet vil blive taget op på det træningsudvalgsmøde, der vil blive afholdt i nær fremtid.

Køreplanen har været følgende: Trænermøde, hvor ting fra trænerne kan tages med til træningsudvalget, som så kan tage det videre til bestyrelsesmødet.

 

Punkt  5: Meddelelser fra prøveudvalget:

Frede gjorde opmærksom på, at der i juni referatet var en fejl i prøvedatoerne. B-prøven er ikke d. 7. august men d. 7. september 2019. Datoen vil blive rettet på Hjemmesiden.

 

Frede efterlyser prøveledere og flere frivillige hjælpere til arrangementerne. Hvis der fremover ikke melder sig prøveledere, vil prøverne blive aflyst.

 

Vi mangler uddannede prøveledere og kunne godt tænke os, at vi eventuelt, sammen med vore naboregioner, får muligheden for et lokalt kursus.

 

Frede slog igen på tromme for, at vi tilbyder en mentorordning, hvor nye medlemmer kan komme ud at hjælpe på prøverne sammen med en erfaren hjælper, ligesom Anders på trænermødet indbød hvalpe og lydighed/brugsprøveholdene til at komme ud på træningspladsen og se åben klasse arbejde og eventuelt træne i deres terræn bagefter.

 

Vores hjælperliste trænger til revidering, den nuværende skal slettes fra Hjemmesiden og en ny etableres. Hvordan den skal se ud, arbejdes der videre med.

 

Punkt  6: Meddelelser fra aktivitetsudvalget:

Den 27. september var der demonstration af ”Hvad laver en schweisshund” med Ruben Rûbner-Petersen. Et spændende veldemonstreret forløb, som ca. 10 personer var mødt op til.

 

Ingen flere aktiviteter for medlemmerne i år.

 

Punkt  7: Meddelelser fra materialeudvalget:

Der er indkøbt engangsservice til det kommende år. Frede tæller skud, så vi kan se, hvordan det står til med det. 

 

Punkt  8: Økonomi:

Conny redegjorde for økonomien. Hun fortalte, at vi pt. har haft 112 hunde til træning, 5 til holdmesterskab og 462 gennem diverse prøver.

 

Punkt  9: Nyt til Retrieveren:

Ønske Glædelig Jul og Godt Nytår. Reminder om årsmødet og opstilling af kandidater. Invitere til dagens ret på årsmødet.

 

Trænings opstart medio februar 2019, se Hjemmesiden.

 

Punkt 10: Nyt til Hjemmesiden:

Reminder om årsmødet og opstilling af kandidater, invitation til dagens ret for fremmødte medlemmer til årsmødet.

 

Personregisterloven skal på Hjemmesiden, men det kræver at Per får en accept fra regionsledelsen, gerne med underskrift, enten af alle eller af formanden på alles vegne.

 

Vi skal huske at fodre Facebook, når det er nyt på bedding. Det er Carina der skal sætte det på.

 

Punkt 11: Næste møde:

Næste møde d. 7. november hos Conny.

 

Punkt 12: Eventuelt:

Intet.

 

Referant: Anne Funch

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster