Logo til forsiden nederst 

Regionsledelsesmøde Lolland-Falster

Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 19.00.

 

 

Referat:

 

1.      Godkendelse af referat:

-Referatet fra mødet i september er godkendt

 

2.      Meddelelser fra regionslederen:

a.       Indkomne forslag

-Ingen indkomne forslag

 

b.      Årsfest for trænere og bestyrelse

-Bowling i Marielyst, Bitten spørger trænerne om udvalgte datoer, og booker den med flest tilbagemeldinger.

 

c.       Årsmøde tirsdag d. 21. januar 2020

-Opstilling af kandidater. På valg Frede, Erik og Anders er på valg, suppleanter er også på valg

-Anders genopstiller ikke,

-Erik genopstiller

-Egon genopstiller

-Frede genopstiller

 

3.      Opfølgning på punkter fra sidste møde:

a.      Trænerbeviser, ny elektronisk procedure besluttet. Træder i kraft fra d. 1/1-2020. Bitten finjusterer dokument.

 

b.      Redesign logo og label til bilruden udskydes til næste gang

 

c.       Dialogmøde i Træningsudvalget, hvem skal afsted? 12/11 i Odense, trænerne spørges,

 

d.      Materialeliste, udskydes til næste gang

 

4.      Meddelelser fra RKU:

a.      RKU overvejer strukturændringer i administrationen.

 

b.      Hjemmeside, vi tilslutter os det nye tilbud om hjemmeside. Er klar i begyndelsen af 2020. Det nye bliver kalender med tilmeldinger til træninger og uoff. Arrangementer, hvor der kan tilknyttes et betalingsmodul.

 

5.      Nyt fra udvalg:

a.       Træningsudvalget

-Trænermøde i efteråret

-Drøftelse om trænerbevisernes beløb skal hæves

 

b.      Markprøveudvalget

Prøver i 2020:

-14/3: Uoff. WT

-25/4: C-prøve

-23/5: WT

-29/8: B-prøve

 

c.       Aktivitetsudvalget

-Hjælperdag: En rigtig dejlig dag. Godt med en ekstra træner til næste år. Takkekort er lavet til sponsor

-D-dag d. 28/6-2020

 

d.      Materialeudvalget

-Der er bestilt fasaner

 

6.      Økonomi:

-Status på økonomi

 

7.      Retrieveren:

-Deadline 11. november

-Indkaldelse til Årsmøde (husk vedtægter fx indkomne forslag)

-Træningshold forventes opstart medio februar, følg med på regionens hjemmeside

-Regionen takker trænere, hjælpere, terrænværter og sponsorer for godt samarbejde i det forgangne år.

 

8.      Hjemmeside / Facebook:

-Indkaldelse årsmøde

-Samme tak som ovenfor

-Nye prøvedatoer på hjemmesiden

 

9.      Næste møde:

a.      Onsdag d. 13. november hos Bitten

 

10.     Eventuelt:

a.      Karina minder trænerne om at trænerbeviserne skal bruges senest d. 1/12.

b.      Booking af Våbensted til Årsmøde d. 21. januar 2020. Regionen betaler for dagens ret og én genstand. Kaffe/kage betaler man selv. Spisning kl. 18. Årsmøde kl. 19. Tilmelding senest d. ?? til spisning,

 

Skulle du være forhindret i at deltage, så husk at melde afbud til den, der afholder mødet.

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster