Logo til forsiden nederst 

Regionsledelsesmøde Lolland-Falster

Onsdag d. 11. september 2019 kl. 19.00.

 

 

 

Referat:

 

1 min. stilhed for Lise

 

1.      Godkendelse af referat:

-Referatet fra mødet i juni er godkendt

 

2.      Meddelelser fra regionslederen:

-Norge hundesyge, der er pt. ingen bekræftede tilfælde i DK.

-Brug af våben til prøverne, rettelse så man nu gerne må bruge haglgevær ved prøverne i jagtsæsonen, men ikke uden for jagtsæsonen. Dansk Jægerforbund kører sagen som vi følger.

 

3.      Opfølgning på punkter fra sidste møde:

-Gavebeviser til trænerne, ny procedure aftales.

6 træninger udløser gavebevis på 400 kr. Bitten laver udkast til excelark der kan bruges til at have overblik over gavebeviserne. Fremadrettet udleveres der ikke fysiske gavebeviser, men trænerne oplyses om at de har værdien…..

 

-Våbentilladelser til skytter, Der skal udfyldes og indsendes bæretilladelser til nogle af foreningens skytter ved prøverne. Frede er ansvarlig.

 

-Redesign af regionens logo, så vi kan få det samme logo men i en ordentlig kvalitet. Egon er ansvarlig.

 

4.      Meddelelser fra RKU:

-Ingen meddelelser

 

5.      Nyt fra udvalg:

-Træningsudvalget

Dialogmøde for Træningsudvalget d. 12/11-19. Vi har to pladser.

Trænerseminar d. 25/1-20. Emne er fri ved fod. De trænere der har lyst sendes afsted.

 

-Markprøveudvalget

Årets sidste prøve er afholdt. B-prøven på Søholt med 75 fremmødte hunde.

Ide at markprøveudvalget mødes og har en dialog om, hvad vi vil med markprøverne på Lolland-Falster.

 

 

-Aktivitetsudvalget

D-dagen gik rigtig fint

Hjælperdag d. 22/9 er planlagt. Der er pt. 16 tilmeldte.

 

-Materialeudvalget

Der skal bestilles flere dummyer til hjælpergaver og salg. Frede er ansvarlig.

De resterende sodavand bruges på træningsholdene i Slemminge.

 

6.      Økonomi:

-Status på økonomi

 

7.      Retrieveren:

-Deadline 1. oktober

Materiale fra B-prøven, husk nævne sponsorer

Materiale fra hjælperdagen

 

8.      Hjemmeside / Facebook:

-Bitten har nu også adgang til at lægge materiale på hjemmesiden

 

9.      Næste møde:

-9. oktober hos Anders

 

10.  Eventuelt:

-           

 

Skulle du være forhindret i at deltage, så husk at melde afbud til den, der afholder mødet.

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster