Information om prøver i Dansk Retriever Klub

 

Hundefører kend kravet til dig.

Som ny hundeejer kan det en gang imellem være lidt en jungle, at finde ud af hvad der skal til, for at kunne deltage på træninger og prøver i DRK.

 

Derfor har nogen været uheldige, at selv om man egentlig troede man havde det hele i orden, så finder man for sent ud af, at det var det alligevel ikke.

 

Det er kun retriever racerne der kan deltage:
Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Flatcoated Retriever, Golden Retriever, Labrador Retriever og Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

 

Generelt om stambogen:

Danskejede hunde skal være stambogsførte i DKK.
Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK - dersom deres udenlandske stamtavle er godkendt af DKK - få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er Under registrering.

 

I markprøvereglement kapitel 4, Adgangsbetingelser § 8. Stk. 1. står der:

 

Brugsprøver, kvalifikationsprøver, markprøve B og Working test:

Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.

Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.
 

Nationale A-prøver:

Såvel danske som udenlandske ejere og førere skal være medlem af DRK.

 

I DKK Schweissprøvereglerne kapitel 4, i adgang til prøverne står der:

 

Schweissprøver:
Danske prøvedeltager skal være medlem af DRK.
Andre racer kan deltage hvis der er plads og her er ikke krav til medlemskab til DRK.
Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.


I DRK Vildtspor reglement kapitel 7, i adgangskrav til prøverne står der:

 

Til Championatklasse:
Danske prøvedeltager skal være medlem af DRK.
Hunden skal have en 1. pr. på en DKK 400m/20 timers schweissprøve, eller en 1. pr på DRK’s UHM i vildtspor.
Udenlandske prøvedeltagere skal have en udenlandsk FCI stambog, samt opnået mindst vildtsporchampionat i et af de nordiske lande eller have opnået en 1. pr. på en DKK 400m/20 timers schweissprøve.

 

Ang. brug af våben til prøver:

 

DRK har givet dispensation til brug af signalpistoler ved prøver, indtil der er yderligere afklaring.

 

Den måde vi i DRK normalt har brugt haglvåben på klubbens prøver (med løsskudspatroner), er udfordret, og man har igennem længere tid forsøgt at finde en løsning sammen med Justitsministeriet og Danmarks Jægerforbund. Dette er desværre ikke lykkedes.

 

Det er svært at forstå, at en fornuftig løsning ikke kan findes hos myndighederne. Men DRK's bestyrelse og Markprøveudvalget er nødt til at tage konsekvensen af ovenstående og meddele, at der på denne baggrund er dispensation i forhold til klubbens reglementer for markprøve B området og WT til at anvende andre former for skudafgivelse end med jagtgeværet. Det kan være med startpistoler eller dummyskyder.

Dispensationen løber indtil vi har en løsning på fortolkningerne af lovgivningen.

Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster